Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Oferta ZUE warta 582,7 mln zł netto została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "Projektuj i Buduj" dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212), podała spółka.
"Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 582,7 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 716,7 mln zł. Termin realizacji zadania: 41 miesięcy" - czytamy w komunikacie.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)