Media

Bramka ABC (ang. Automated Border Control) to automatyczna bramka wykorzystywana do odprawy granicznej. Z bramek ABC mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.

Na Lotnisku Chopina oddanych zostanie 10 bramek dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów. Dzięki samodzielnej formie kontroli paszportowej zwiększy się przepustowość odpraw granicznych, gdyż skróci się czas samej odprawy – kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

– Bardzo cieszymy się, że udało się wprowadzić na naszym lotnisku to nowoczesne rozwiązanie na samym początku sezonu wakacyjnego. Będzie to ogromne ułatwienie dla osób podróżujących z i do strefy Non Schengen, które znacząco skróci czas odprawy – mówi Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina. – Ruch w naszym porcie rośnie w tempie 8 proc. rok do roku. Najpopularniejszymi kierunkami z naszego lotniska są kierunki Non Schengen: Londyn – w przypadku rejsów regularnych – i Antalya, jeśli chodzi o rejsy czarterowe. Nowe rozwiązanie będzie komfortowe dla pasażerów, którzy dzięki niemu zaoszczędzą trochę cennego czasu.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności będzie skanował swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny będzie musiał wejść do środka. Następnie bramka dokona weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porówna dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu

z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzi, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, to z kolei pozwoli wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otworzą się drzwi wyjściowe i pasażer będzie mógł opuścić bramkę. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej.

PARTNER