Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.


Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali, że zysk netto za ubiegły rok w kwocie 174 530 609,19 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki, wynika z uchwał walnego.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk netto spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 174 530 609,19 złotych zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w uchwałach.
MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.
(ISBnews)