ikona lupy />
Zobowiązania finansowe / Media

Krajowe media dość często zamieszczają informacje o wzroście zadłużenia Polaków związanego np. z nieopłaconymi rachunkami. Na podstawie takich komunikatów zwykle przygotowywanych przez rejestry nieuczciwych dłużników, można wyciągnąć mylny wniosek, że nasi rodacy są niezbyt solidni pod względem regularnych płatności. Rzadko publikowane w Polsce informacje Eurostatu wskazują, że sytuacja wygląda nieco inaczej. Na tle innych europejskich nacji, Polacy wyglądają całkiem dobrze pod względem terminowości płacenia rat kredytu hipotecznego, czynszu i domowych rachunków oraz spłacania kredytów ratalnych. Co ciekawe, rzetelność płatnicza naszych rodaków znacząco poprawiła się względem 2007 r.

>>> Czytaj też: Ceny mieszkań w największych miastach w Polsce [RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY]

Polacy wypadają dobrze, ale sporo brakuje im do Czechów

Reklama

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) publikuje wiele zestawów informacji, które rzadko są wykorzystywane w naszym kraju. Dane dotyczące odsetka gospodarstw domowych z zaległościami płatniczymi to przykład właśnie takich statystyk. Powstają one w ramach corocznego badania warunków życia mieszkańców państw UE oraz kilku innych krajów Starego Kontynentu (np. Norwegii, Szwajcarii oraz Serbii).

Eurostat na razie nie opublikował jeszcze kompletnych wyników dotyczących zaległości płatniczych gospodarstw domowych z 2018 r. Dlatego w celu przeanalizowania jak największej liczby krajów, musimy skorzystać z informacji zebranych w 2017 r. Zostały one przedstawione na poniższym wykresie. Ten wykres informuje nas, że w 2017 r. około 10% polskich gospodarstw domowych miało zaległości związane z kredytem hipotecznym, kredytem ratalnym, czynszem lub domowymi rachunkami. Był to wynik niższy od średniej obliczonej dla 32 analizowanych krajów Starego Kontynentu (13%). Warto odnotować, że pod względem wartości analizowanego wskaźnika Polska wypadła niewiele gorzej np. od Szwajcarii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nasz kraj wyprzedził między innymi Węgry, Słowenię, Łotwę oraz Irlandię.

ikona lupy />
Gospodarstwa domowe, które spóźniają się z płaceniem rachunków / Media

Średni wynik dla wszystkich analizowanych krajów zawyżają wartości wskaźnika z takich państw jak Grecja (45%), Macedonia Północna (40%), Bułgaria (33%), Cypr (25%), Chorwacja (22%) oraz Serbia (20%). Te wszystkie państwa dzieli przepaść względem europejskich liderów. Mowa o Luksemburgu (3%), Czechach (3%) oraz Niemczech (4%). Pod względem płacenia przez gospodarstwa domowe rat kredytów, czynszu i rachunków w 2017 r. bardzo dobrze wypadła też Szwecja, Belgia, Holandia oraz Norwegia (wyniki: ok. 5%).

Nasz kraj przez 10 lat najbardziej poprawił swoje wyniki

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zajrzeć do historycznych danych Eurostatu i sprawdzić, jak w poszczególnych krajach zmienił się udział gospodarstw domowych zalegających z regularnymi płatnościami. Taka porównawcza analiza uwzględnia 2007 rok i 2017 rok, czyli dwa lata, które na Starym Kontynencie upłynęły pod znakiem dobrej koniunktury gospodarczej.

>>> Czytaj też: Już nie ma powodów, aby spieszyć się z kupnem mieszkania

Informacje Europejskiego Urzędu Statystycznego mówią, że wiele krajów w 2017 r. odnotowało wyższe wartości analizowanego wskaźnika (względem 2007 r.). Wśród państw z poniższej tabeli, ciekawym wyjątkiem jest Polska. Okazuje się bowiem, że pomiędzy 2007 r. oraz 2017 r. nasz kraj najbardziej poprawił swój wynik (pod względem zmiany mierzonej punktami procentowymi). W 2007 r. około 18% Polaków miało zaległości płatnicze związane z kredytem hipotecznym, kredytem ratalnym, czynszem albo rachunkami. Może to zaskakiwać zważywszy na dobrą koniunkturę gospodarczą z lat 2006 - 2008. Trzeba jednak pamiętać, że towarzyszyło jej bezrobocie znacznie wyższe od obecnego (11,2% - 15,1% w poszczególnych miesiącach 2007 r.). Ta różnica dotycząca rynku pracy tłumaczy, dlaczego nasz kraj jest europejskim liderem pod względem poprawy rzetelności płatniczej gospodarstw domowych.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl