Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o 3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 554,62 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

"Liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy Lotos S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 27 września 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos odnotowała 1 587,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 671,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 333,9 mln zł wobec 1 419,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)