Zmiana to skutek nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Zgodnie z przyjętą regulacją to gminy udostępniają dane jednostkowe z rejestru PESEL, a nie - jak do tej pory - szef MSWiA. Według projektodawców - ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji - zmiana przyspieszy pozyskiwanie danych istotnych m.in. w sprawnym przebiegu postępowania sądowego.

Projektodawcy zwracali uwagę, że do tej pory udostępnianie danych osobowych odbywało się na poziomie centralnym - z ogólnopolskiego rejestru PESEL, oraz na poziomie gminnym - z rejestru mieszkańców. Teraz wyłączną właściwość do udostępniania danych z rejestru PESEL będzie miał organ gminy.

Wniosek o dane z rejestru można składać w dowolnym organie gminy na terenie Polski, ale tylko do jednego z nich można kierować wnioski w tej samej sprawie. W przypadku, kiedy wnioskodawca będzie zamierzał złożyć kolejny wniosek w tej samej sprawie, będzie mógł to zrobić wyłącznie do organu gminy, który zajmował się nim wcześniej. Ma to zapobiec sytuacji, w której wnioskodawca kieruje jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy.

Do tej pory wniosek o udostepnienie danych z lokalnego rejestru mieszkańców nie mógł być w pełni zrealizowany w przypadku, gdy poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie była aktualnie zameldowana na terenie gminy, do której wpłynął wniosek. W takim przypadku - jak wskazywali podczas debaty sejmowej posłowie - gmina mogła jedynie w odpowiedzi poinformować wnioskodawcę o możliwości uzyskania takich danych z rejestru PESEL, co powodowało konieczność ponownego wnioskowania do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

W 2017 roku organy gmin zrealizowały ponad 147 tys. wniosków podmiotów prywatnych, natomiast Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA niecałe 100 tys. W przypadku podmiotów publicznych, które wnioskowały o dane, samorządy udostępniły w 2017 roku ponad milion informacji, zaś CPD około 1,5 miliona.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk