Umowy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim zawarli przedstawiciele władz samorządowych z trzech powiatów i pięciu gmin.

"Przebudowa lokalnych dróg to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin i powiatów" – powiedział wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Jak dodał, "lepsze drogi to także szansa na zrównoważony rozwój i nowe miejsca pracy".

Najwyższe dofinansowanie trafi do powiatu polickiego. Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości ponad 3,6 mln zł powiat przebuduje ul. Długą w Mierzynie. Całość inwestycji to koszt 7,3 mln zł.

Wsparcie trafi także do Gryfic, gdzie zaplanowano przebudowę ul. Akacjowej z wymianą nawierzchni chodników od skrzyżowania z ul. Jana Dąbrowskiego do ul. Klonowej. Wartość inwestycji to nieco ponad 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 652 tys. zł.

Kolejne środki popłyną do Pyrzyc, gdzie przebudowana zostanie ul. Głowackiego. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 4,9 mln zł, a rządowe dofinansowanie ponad 2,9 mln zł.

Inwestycje drogowe z rządowym wsparciem zrealizowane zostaną także w Resku, Starym Czarnowie, Dębnie, Białuniu, a także gminie Dobra.

Powołany ustawą z 2018 r. Fundusz Dróg Samorządowych służy dofinansowaniu remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowie mostów w ciągach dróg samorządowych. W jego ramach inwestycje w trasy lokalne mogą otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wsparcie przyznawane jest w oparciu o wnioski, które składają samorządy terytorialne w ramach naborów prowadzanych na terenie każdego województwa. W skali całego kraju środki przeznaczone na wsparcie inwestycji gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 36 mld zł do 2028. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński