Budimex złożył ofertę nabycia pozostałych akcji FBSerwis za 95,4 mln złWarszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Budimex, w ramach procesu negocjacji ws. nabycia 51% akcji spółki FBSerwis, złożył 13 maja 2019 r. niewiążącą ofertę nabycia akcji za 95,44 mln zł oraz wyraził gotowość do zapewnienia FBSerwis niezbędnych środków finansowych do wysokości 77,15 mln zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek udzielonych FBSerwis przez Ferrovial Services International SE (potencjalnego sprzedającego), podał Budimex.

"Budimex w ofercie wskazał, że oferta ma charakter niewiążący i jest uzależniona od uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz otrzymania od niezależnego eksperta opinii o rzetelności warunków finansowych wyżej opisanej transakcji. Oferta określała także inne warunki potencjalnej transakcji nabycia akcji FBSerwis, które nie odbiegały od warunków rynkowych dla tego typu transakcji" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie Budimex jest właścicielem akcji FBSerwis stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym FBSerwis, przypomniano także.

W grudniu ub.r. Budimex rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International Ltd. w przedmiocie nabycia 89 760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 51% głosów na walnym zgromadzeniu.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)