Aktywa Altus TFI spadły m: m do 369,5 mln zł na koniec czerwcaWarszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 369 474 834,17 zł na koniec czerwca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 1 174 988 014,98 zł.

"Na powyższą sumę aktywów składały się:

- 75 159 959,00 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,

– 35 999 073,47 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 258 315 801,70 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w komunikacie.

Poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 35 244 685,06 zł, podano także.

"Ponadto spółka informuje, że na koniec czerwca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 707 959 073,74 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 832 906 356,25 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany,

– 1 492 465 645,04 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 327 604 020,74 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 54 983 051,71 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management" - czytamy dalej.

Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 1 317 053,11 zł, podano także.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)