Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa (NN) - spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu - i Agat zawarło umowę z PERN na wykonanie zbiornika magazynowego 32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejsca oczekiwania cystern na załadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach za 50,98 mln zł netto, podał Polimex-Mostostal.

"Wynagrodzenie na rzecz konsorcjum za wykonanie zadania jest zryczałtowane i wynosi łącznie 50 975 000 zł netto, z czego 25 727 684 zł netto przypada na NN. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, w zależności od etapu realizacji zadania" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum zobowiązało się wykonać zadanie w terminie do 31 maja 2020 r., podano także.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)