Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Bloober Team zawarł umowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w przedmiocie dofinansowania projektów gamingowych spółki na łącznie ponad 94 tys. zł, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach.
Jeden projekt pn. "Rozwój firmy Bloober Team S.A. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu - gry z gatunku hidden horror". Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 41 250 zł, a całkowita wartość projektu: 51 562,5 zł. Umowa została podpisana w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Kolejny to "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. poprzez działalność eksportową na rynku amerykańskim". Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 53 020 zł, a całkowita wartość projektu: 66 275 zł. Umowa została podpisana w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.
(ISBnews)