Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 96,12 mln zł w I poł. 2019 r. i był istotnie niższy od średniej wyników z I półrocza 2017 i 2018 r., podała spółka, powołując się na dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych.
"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:
1.przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które za I półrocze 2019 roku wyniosły 464 970 tys. zł (w porównaniu do kwoty 325 970 tys. zł, stanowiącej średnią za I półrocze 2017 i 2018 roku). Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s.
2. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I półrocze 2019 r. wyniósł 131 054 tys. zł (w porównaniu do kwoty 190 953 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I półrocza 2017 i 2018 roku).
3. skonsolidowanego zysku netto, który za I półrocze 2019 r. wyniósł 96 120 tys. zł (w porównaniu do kwoty 164 333 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I półrocza 2017 i 2018 roku)" - czytamy w komunikacie.
Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest głównie obniżeniem wyniku w Segmencie Cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków odnotowanych za I półrocze 2017 i 2018 roku (za sprawą znacząco wyższych cen cynku na LME w porównaniu do raportowanego okresu) oraz pogorszeniem marż w Segmentach Blach i Profili, głównie z powodu niekorzystnej relacji cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów gotowych, wyjaśniono.
"Jednocześnie na podstawie analizy osiągniętych wyników należy podkreślić, iż skonsolidowany wynik netto za II kw. 2019 r. był wyższy o 7 548 tys. zł od uzyskanego w 1 kw. 2019 r. W opinii zarządu świadczy to o powstrzymaniu tendencji spadkowej wyników finansowych Grupy Stalprodukt" - czytamy dalej.
Stalprodukt planuje publikację skonsolidowanego raporu za I półrocze na 30 sierpnia 2019 r.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)