Wasko miało 2,52 mln zł zysku netto, 3,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.


Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Wasko odnotowało 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,15 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 63,95 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2019 r. spółka miała 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,47 mln zł w porównaniu z 117,48 mln zł rok wcześniej.
"Przychody wypracowane przez grupę kapitałową Wasko w I półroczu 2019 roku wyniosły 155,5 mln zł, o 38 mln więcej niż w okresie porównywanym, co stanowi wzrost o 32,3%. W I półroczu bieżącego widoczne są efekty realizacji projektów infrastrukturalnych, do których grupa przygotowywała się w trakcie poprzednich kwartałów. Opisany wyżej wzrost sprzedaży w tym obszarze przekłada się na poprawę skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe ma opisana wcześniej również realizacja dostaw infrastruktury składowania danych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,75 mln zł wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)