By zostać przedsiębiorstwem społecznym, nie tylko trzeba zatrudniać osoby w trudnej sytuacji, ale też nie dzielić zysku między udziałowców – mówi Zbigniew Prałat ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

„Nadwyżkę finansową należy przeznaczyć na reintegrację społeczną i zawodową” – mówi Zbigniew Prałat ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w rozmowie z Jonaszem Jasnorzewskim z DGP.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych to organizacja pozarządowa, która zajmuje się wsparciem ekonomii społecznej. „Pracujemy nad modelami rozwoju gospodarki społecznej w Polsce, wspieramy przedsiębiorstwa, które pracują na rzecz społeczności lokalnych. Podstawą sektora ekonomii społecznej jest włączanie osób w trudnej sytuacji, zagrożone wykluczeniem. Animujemy, wspieramy finansowo (ze środków głównie z Unii Europejskiej), dajemy wsparcie merytoryczne – wszystko to, co przedsiębiorstwu jest potrzebne. Jeśli chodzi o finanse, to przekazujemy średnio 350 tys. zł. na start” – dodaje Zbigniew Prałat.

Choć relacje budowane są na zaufaniu, to istnieje system kontroli, by mieć pewność, że zatrudnione osoby w trudnej sytuacji nadal pracują we wspieranych przedsiębiorstwach.

Reklama

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ: