Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zatwierdzili we wtorek oficjalnie listę kandydatów na unijnych komisarzy. To kolejny krok w procedurze wyłaniania nowej unijnej egzekutywy.

Zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej lista jest przyjmowana przez Radę w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji. Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła swoją listę w poniedziałek.

Decyzja Rady UE zostanie teraz przekazana Parlamentowi Europejskiemu i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie z unijnym prawem cała KE wraz z jej przewodniczącą i wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych musi uzyskać większość jako kolegium w głosowaniu Parlamentu Europejskiego. Jeśli się tak stanie, Komisja zostanie mianowana przez Radę Europejską.

>>> Czytaj też: Narodziny PiSonomiki. Jakie skutki dla gospodarki będzie miało podniesienie pensji minimalnej? [ANALIZA]