Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Biorąc pod uwagę implikacje globalnej sytuacji w zakresie perspektyw gospodarczych, jak również ograniczoną presję inflacyjną, Komitet postanowił obniżyć docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych do 1,75-2% - czytamy w komunikacie.

Ta decyzja wspiera pogląd Komitetu, według którego trwała ekspansja działalności gospodarczej, dobre warunki na rynku pracy oraz inflacja bliska symetrycznego celu Komitetu w wysokości 2% są najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, choć nadal widoczne są niepewności związane z jego realizacją, podano także.

Fed zapowiedział, że oceniając termin i wielkość dalszych dostosowań docelowego zakresu stopy procentowej, będzie oceniał postęp - zarówno zrealizowany, jak i oczekiwany - w kierunku maksymalnego zatrudnienia i 2-proc. inflacji.

Komitet powtórzył, że dokonując tej oceny, będzie brał pod uwagę "szeroki zakres informacji, w szczególności dotyczących warunków na rynku pracy, wskaźników presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz dane dotyczące wydarzeń o charakterze finansowym i międzynarodowym".

Wyższa prognoza wzrostu PKB dla USA w 2019 r.

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 2,1-2,3% (wobec 2-2,2% oczekiwanych na 2019 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2019 r. wynosi obecnie 2,2% (wobec 2,1% w czerwcowej projekcji).

W latach 2020-2021 wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 1,8-2,1% i 1,8-2% (wobec 1,8-2,2% na 2020 r. i 1,8-2% na 2021 r. w projekcji czerwcowej).

Mediana prognoz na lata 2020-2021 wynosi odpowiednio: 2% i 1,9% (wobec 2% na 2020 i 1,8% na 2021 r. w projekcji z czerwca).

Fed podał także prognozy na 2022 r. Według nich, wzrost PKB wyniesie wówczas 1,7-2%, przy czym mediana to 1,8%.

>>> Czytaj też: "Znaczne zwiększenie sankcji" na Iran. Prezydent USA podjął decyzję