Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Setanta podpisała plan połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games, podano w komunikacie.
"Po połączeniu emitent zmieni nazwę na All In! Games i rozpocznie działalność wydawniczą w branży gier komputerowych" - stwierdzono w komunikacie.
Setanta wraz z All In! Games uzgodniła i podpisała plan połączenia spółek. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku All In! Games jako spółki przejmowanej na Setanta jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.
"Wartość obu podmiotów została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 331 527 109,54 zł w przypadku All In! Games Sp. z o.o. oraz na kwotę 9 693 450 zł w przypadku Setanta. W wyniku połączenia spółek emitent dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 016 000 zł w drodze emisji 30 160 000 akcji serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 10 zł za 1 akcję" - czytamy dalej.
Zarząd Setanta jest przekonany, że połączenie z wydawnictwem All In! Games pozwoli osiągnąć wzrost wartości spółki poprzez prowadzenie działalności w nowym i bardzo perspektywicznym segmencie biznesowym.
"Jestem niezwykle zadowolony, że udało nam się uzgodnić i podpisać plan połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games. W ten sposób po połączeniu obu podmiotów rozpoczniemy działalność w nowym segmencie biznesowym, jakim jest wydawanie gier komputerowych. Chcemy wykorzystać status spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW w Warszawie oraz doświadczenie i know-how wydawnictwa All In! Games do zbudowania rozpoznawalnego podmiotu, który będzie wydawał bardzo dobre gry produkowane przez polskich i międzynarodowych producentów. Obecnie koncentrujemy nasze działania na sfinalizowaniu całego procesu połączenia" - powiedział prezes Setanty January Ciszewski, cytowany w komunikacie.
All In! Games to wydawnictwo różnorodnych gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, które dotychczas pozyskało 16 tytułów tworzonych przez znanych polskich i zagranicznych developerów.
W 2019 r. All In! Games planuje wydać co najmniej 6 gier, a w 2020 r. minimum 10 produkcji. Każdy z tytułów wydawnictwa trafił na wszystkie najważniejsze imprezy branżowe, a ze względu na zróżnicowany charakter imprez wydawnictwo przygotowywało dedykowane stoiska w strefach B2B lub B2E.
Tytuły All In! Games pojawiły się na targach GDC, Nordic Game, Digital Dragons, Gamescom, Tokyo Games Show, PAX Seattle oraz będą zaprezentowane podczas targów Poznań Game Arena.
Najważniejsze studia developerskie, z którymi obecnie współpracuje wydawnictwo All In! Games to m.in.: The Knights of Unity, Polyamorous, Destructive Creations, One More Level, Intermarum, Black Sail Games, Dreamplant, Happy Corruption, Ovid Works oraz Fort Triumph Ltd. (studio z Izraela).
„All In! Games posiada w swoim portfelu wydawniczym bardzo różnorodne gry typu Indie AAA przeznaczone na konsole oraz komputery osobiste, co stanowi dużą wartość tego wydawnictwa. Dzięki połączeniu z Setanta wydawnictwo z pewnością zwiększy swoją wiarygodność rynkową oraz rozpoznawalność w branży" - podsumował Ciszewski.
W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia spółka będzie funkcjonowała w jednym podmiocie o nazwie All In! Games S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętymi założeniami. All In! Games S.A. będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste.
Setanta zadebiutowała na głównym rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.
(ISBnews)