W poniedziałek rozpoczęła się zlecona przez wojewodę mazowieckiego kontrola realizacji przez stołeczny ratusz programu "Rodzina 500 plus". Ma ona potrwać kilka tygodni i dotyczyć trzech aspektów: szacowania kwot dotacji, faktycznego wykorzystania pieniędzy na program "Rodzina 500 plus" i rzetelności sprawozdań finansowych.

Jak poinformował PAP Sipiera, w ramach kontroli do ratusza skierowany został zestaw pytań dotyczących m.in. prowadzenia sprawozdawczości, prowadzenia rozliczeń finansowych oraz metodologii szacowania zapotrzebowania na środki w ramach programu 500 plus. "Poprosiliśmy również m.in. o ewidencję wydatków i zestawienie wypłaconych świadczeń według list wypłat" - dodał.

Wojewoda podkreślił, że stołeczny ratusz miał czas na odpowiedź do 10 października.

"Wyjaśnienia, które otrzymaliśmy, są obecnie analizowane" - powiedział. Zauważył jednocześnie, że "dotychczasowy przegląd dokumentów wskazuje, iż będziemy mieli kolejne pytania".

W poniedziałek Sipiera deklarował, że środki na wypłaty 500 plus przychodziły do urzędu stołecznego. Mówił wtedy, że w związku z tym informacje o problemach z wypłatami, które przekazywał prezydent Rafał Trzaskowski muszą być wyjaśnione. Przekonywał również, że "gdzieś jest jakiś błąd", dlatego "sprawa ta nie może zostać "na poziomie przepychanki słownej, tylko to muszą być dokumenty". Zapowiedział, że kontrola w ratuszu "nie będzie pobieżna, trzeba ją pogłębić".

W ubiegłym tygodniu prezydent Trzaskowski mówił, że problemy z wypłatą 500 plus w stolicy biorą się z tego, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze "w ostatniej chwili". "Ja nie rozumiem, dlaczego nie można było przekazać pieniędzy na cały rok" – dodał. Zaznaczył, że nadal nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień. Z kolei strona rządowa podkreślała, że pieniądze na 500 plus zawsze przekazywane były w transzach i nigdy nie było praktyki, by przekazywać je z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

"Jesteśmy transparentnym, przejrzystym urzędem i oczywiście poddamy się tej kontroli, mając nadzieję, że ta kontrola nie ma wymiaru politycznego. Sprzeciwiamy się upolitycznianiu programu 500 plus w kampanii wyborczej" - powiedział rzecznik prezydenta Warszawy Kamil Dąbrowa, komentując zapowiadaną przez Sipierę kontrolę w ratuszu. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk