Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym we wrześniu wzrosły o 0,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 0,9 0,4 0,9* 0,3*
górnictwo i wydobywanie 3,9 1,4 2,2* -0,3
przetwórstwo przemysłowe 0,3 0,4 0,4* 0,4*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,0 -0.1 4,4 0,2*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,7 0,1 2,8 0,3
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,3 0,2 3,5* 0,2

* - dane skorygowane