Oferta Mirbudu za 104 mln zł wybrana do budowy Centrum Edukacji w Gorzowie Wlkp.


Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Oferta Mirbudu na realizację zadania: "Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu" została wybrana w postępowaniu przetargowym przez zamawiającego - miasto Gorzów Wielopolski, podała spółka. Wartość oferty wynosi 103 971 900 zł brutto.
"Oferta złożona przez emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Wartość oferty: 103 971 900 zł brutto" - czytamy w komunikacie.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)