Członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński ocenił w rozmowie z PAP, że porozumienie jest sukcesem, bo BGK jest pierwszą narodową instytucją rozwoju w UE, która taką umowę podpisała. Wcześniej podobna umowa została zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który jest jednak instytucją ponadnarodową.

Jak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego powierzenie mu przez Komisję Europejską roli tzw. partnera wdrażającego oznacza, że stanie się on odpowiedzialny za część zadań związanych z realizacji programu KE "CEF Transport Blending Facility" na poziomie krajowym. Do zadań BGK w należała identyfikacja potencjalnych projektodawców, ocena projektów pod kątem spełnienia celów programu, udzielenie promesy dofinansowania zwrotnego i przesłanie projektu do KE z wnioskiem o grant.

"CEF Transport Blending Facility" to unijny instrument finansowy wspierający projekty rozwoju paliw alternatywnych oraz Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Jego celem jest dalszy i szybszy rozwój europejskiej sieci transportowej.

BGK ocenił, że podpisana umowa jest wyrazem zaufania Komisji Europejskiej i podkreśleniem jego roli jako instytucji doświadczonej w skutecznym wdrażaniu środków europejskich.

Reklama

Uzyskane w ramach "CEF Transport Blending Facility" wsparcie finansowe ma charakter mieszany, ponieważ łączy finansowanie zwrotne w postaci np. kredytu lub pożyczki oraz bezzwrotny grant - wyjaśnił BGK. (PAP)

Autor: Marcin Szywała