Trzy nowe przedstawicielstwa Katalonii miały działać na podstawie dekretów zatwierdzonych przez rząd Katalonii, tzw. Generalitat, w pierwszej połowie 2019 r. Według orzeczenia sądu dokumenty te są niezgodne z hiszpańskim prawem, gdyż regionalny gabinet "nie ma uprawnień do realizowania umów bilateralnych".

Sędziowie TSJC wyjaśnili, że uzurpowane sobie przez władze Katalonii prawo do reprezentowania poza granicami tego regionu zostało zakwestionowane orzeczeniem hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. TK zakwestionował wówczas także prawo Generalitatu do nazywania swojego resortu odpowiedzialnego za stosunki międzynarodowe "ministerstwem spraw zagranicznych".

"Nowe dekrety mogłyby działać na niekorzyść dobra powszechnego, szkodząc poważnie stosunkom międzynarodowym państwa" - orzekł w werdykcie sąd.

Środowe orzeczenie TSJC nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie otwartych wcześniej zagranicznych przedstawicielstw Katalonii na świecie. Wcześniej bowiem, pod koniec lipca br., sąd odrzucił wniosek hiszpańskiego MSZ w sprawie zamknięcia innych zagranicznych przedstawicielstw tego regionu.

MSZ, kierowany przez przyszłego szefa europejskiej dyplomacji Josepa Borrella, twierdzi, że “w działalności katalońskich przedstawicielstw stwierdzone zostały nieprawidłowości”, a dodatkowo “nie służą one interesowi Hiszpanii, ale separatystom”.

Pod koniec 2017 r. rząd Hiszpanii rozpoczął proces zamykania dziewięciu katalońskich przedstawicielstw. Władze w Madrycie twierdziły, że decyzja ta jest efektem zatwierdzonego przez Senat artykułu 155 konstytucji, który ograniczał autonomię Katalonii po nielegalnym referendum niepodległościowym w tym regionie z 1 października 2017 r.

Wprawdzie Katalonia w czerwcu 2018 r. odzyskała autonomię, ale władze w Madrycie nie wydały dokumentu aprobującego przywrócenie do życia zagranicznych przedstawicielstw tego północno-wschodniego regionu Hiszpanii. Tymczasem po reaktywowaniu dziewięciu zawieszonych przez Madryt przedstawicielstw Generalitat na przełomie 2018 i 2019 r. otworzył trzy dodatkowe biura zagraniczne.

Marcin Zatyka (PAP)