Jak poinformowano, w celu zapewnienia ciągłości prac ERGP, Marcin Cichy w 2020 roku będzie wiceprzewodniczącym, a w 2021 – przewodniczącym. Zaznaczono, że wyboru jednogłośnie dokonało 28 krajów Unii Europejskiej.

W komunikacie poinformowano, że Marcin Cichy będzie odpowiedzialny za realizację średniookresowej strategii na lata 2020-2022, organizowanie forów dyskusyjnych i spotkań warsztatowych. Do jego zadań należeć będzie także przygotowanie i realizacja programu pracy grup roboczych.

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych jest ciałem doradczym Komisji Europejskiej i realizuje strategię stworzenia europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego w części dotyczącej usług pocztowych. Celem - jak wskazano w komunikacie - jest uwolnienie potencjału handlu elektronicznego Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez obniżanie kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania przesyłek transgranicznych w transakcjach e-commerce.

Reklama

ERGP odpowiada również za ułatwianie współpracy między niezależnymi krajowymi organami regulacyjnymi w krajach UE oraz między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją. Celem jest konsolidacja rynku wewnętrznego usług pocztowych i zapewnienie spójnego stosowania przepisów.

Do końca 2019 roku funkcję przewodniczącego ERGP pełni João Cadete de Matos - szef portugalskiego regulatora ANACOM. W kadencji 2020 zastąpi go na tym stanowisku Spyros Pantelis – zastępca prezesa EETT ds. rynku pocztowego w Grecji.

Zaznaczono, że objęcie przez Marcina Cichego nowego stanowiska wpisuje się w realizację jednego z kierunków Strategii Prezesa UKE w zakresie wzmocnienia aktywności merytorycznej polskiego regulatora na arenie międzynarodowej. Marcin Cichy od 2018 roku jest członkiem Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), odpowiadając za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych.

>>> Czytaj także: Witek: Marian Banaś nie podał się do dymisji, nie otrzymałam żadnego pisma