Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Polenergia zawarła z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej MFW Bałtyk I, która jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I, podała grupa.
"Prawo własności do udziałów przejdzie z emitenta na rzecz Wind Power AS z chwilą zaksięgowania na rachunku emitenta zapłaty z tytułu ceny" - czytamy w komunikacie.
MFW Bałtyk I jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.
20 grudnia 2018 r. Polenergia poinformowała, że zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Umowa przedwstępna została zawarta w związku z wykonaniem opcji na zakup udziałów spółki zależnej. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów to 33 351 813 zł.
Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
(ISBnews)