GUS podał w poniedziałek, że produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2019 r. była o 4,7 proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w listopadzie wzrosła o 1,0 proc.

W ujęciu narastającym w okresie styczeń-listopad 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,8 proc. Wszystkie główne grupy przedsiębiorstw budowlanych wykazały się wzrostem sprzedaży, w tym w zakresie specjalistycznych robót budowlanych (o 3,6 proc.), budowy budynków (o 2,7 proc.) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (2,4 proc.).

Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń-listopad 2019 r. oddano do użytkowania 184,3 tys. mieszkań, tj. o 11,6 proc. więcej niż przed rokiem. Szacuje się, że na koniec listopada 2019 r. w budowie pozostawało 832,8 tys. mieszkań, tj. o 3,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Według resortu rozwoju, w grudniu 2019 r. wzrost produkcji budowlano-montażowej powinien przekroczyć 1 proc rok do roku. "Poza poprawą ocen koniunktury w budownictwie, które w grudniu osiągnęły najwyższy poziom od sześciu miesięcy, czynnikiem sprzyjającym wysokiej aktywności sektora w bieżącym miesiącu mogą być relatywnie dobre warunki pogodowe" - czytamy w komentarzu. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt