Jak zaznaczył przedstawiciel GDDKiA 2019 rok był rekordowym dla Dyrekcji.

Wyjaśnił, że GDDKiA kończy 2019 rok realizując 80 zadań zakładających budowę ponad 960 km dróg. W mijającym roku drogowcy oddali do ruchu 460 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mogą jeździć po ponad 4,1 tys. km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1,7 tys. km autostrad i 2,4 tys. km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest 30 inwestycji drogowych długości 382,4 km. Ponadto Dyrekcja podpisała 9 umów na 160,8 km i ogłosiła 34 przetargi na budowę dalszych 480,3 km dróg.

W 2019 udostępniono kierowcom m.in. autostradową obwodnicę Częstochowy (A1). 60-km trasa pozwoliła połączyć Częstochowę z Katowicami i granicą z Czechami.

W kwestii autostrad, GDDKiA podpisała w marcu umowy na opracowanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 z Łodzi do Warszawy o trzeci pas ruchu. Drogowcy planują, że prace budowlane na tym odcinku rozpoczną się w 2021 roku. W czerwcu na A2 w rejonie Pruszkowa został zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat, który wymuszał na kierowcach wolniejszą jazdę.

Generalna Dyrekcja w maju podpisała też umowę na opracowanie planu rozbudowy lub budowy autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową.

Reklama

W 2019 roku drogowcy zrobili kolejny krok w kierunku zamknięcia ekspresowego (S17) połączenia stolicy z Lublinem oddając do użytku 70 km tej drogi. Obecnie kierowcy mogą pojechać 155 km S17.

W efekcie zakończonych w tym roku inwestycji kierowcy otrzymali także ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (ok. 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. W kujawsko-pomorskim oddano ponad 25-km fragment tej trasy od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto inwestor prowadzi prace tak by do końca roku można było udostępnić kierowcom jeszcze blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec, stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy.

GDDKiA deklaruje, że S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

W 2019 roku kierowcy mogli sprawniej podróżować również z Warszawy na południe kraju dzięki udostępnieniu ostatniego odcinka S7 w Świętokrzyskim. Kierowcy mają teraz do dyspozycji ok. 200 km tej trasy.

Z kolei na północy kraju, w województwie zachodniopomorskim, kierowcy mogą już korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 130 km.

Rzecznik GDDKiA dodał, że drogowcy w 2019 roku oddali kierowcom do użytku - oprócz nowych fragmentów autostrad i dróg ekspresowych - także obwodnice miast. Było ich w sumie osiem o długości ponad 65 km m.in. obwodnica Szczecinka w ciągu S11, Suwałk w ciągu S61, czyli fragment Via Baltica, Bolkowa (DK3/DK5), Góry Kalwarii (DK50/DK79), Wschodnia Obwodnica Olsztyna (S51), Skawiny (DK44), Myśliny (DK46).

Krynicki zauważył, że od tego roku GDDKiA stosuje zmodyfikowane kryteria oceny ofert przetargowych. "Przeanalizowaliśmy wprowadzone przez nas kryteria pozacenowe i to jak ich stosowanie w przetargach wpływa na wartość składanych ofert" - zaznaczył.

Dla zwiększenia konkurencyjności dano wykonawcom np. możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, betonowej lub bitumicznej. "Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu może zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę. Oczywiście podczas samej realizacji wykonawca musi zachować określone przez nas wymagania jakościowe. Zoptymalizowaliśmy procedury przetargowe. Wypracowaliśmy nowy harmonogram dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący robót prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej" - wyjaśnił rzecznik.

Przedstawiciel GDDKiA wskazał również, że Dyrekcja wyznaczyła dłuższe niż ustawowe pierwotne terminy składania ofert tak, aby oferenci mogli je lepiej przygotować analizując ryzyka i swoje możliwości wykonania zadania. Ograniczono też możliwość skrócenia terminu realizacji z sześciu do trzech miesięcy oraz zoptymalizowano wymagania w zakresie personelu wykonawcy. "Usprawniamy realizację inwestycji poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu - zmniejszyliśmy wymagania dotyczące okresu doświadczenia personelu wykonawcy (m.in. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego) oraz liczbę wymaganego personelu wykonawcy. Nasze modyfikacje dotyczyły także obszarów związanych z terminem realizacji inwestycji" - dodał Krynicki.

W 2019 roku GDDKiA podpisując kolejnych 12 umów o dofinansowanie jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Łączna wartość inwestycji drogowych z dofinansowaniem unijnym to ponad 72 ml mld zł (blisko 35 mld zł ze Wspólnoty).

Krynicki przypomniał ponadto, że w tym roku Dyrekcja rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły będzie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

"Pracujemy już nad projektem umowy o PPP, tabelą podziału ryzyk i założeniami struktury finansowania dla Europejskiego Urzędu Statystycznego - EUROSTAT. Prowadzimy badanie rynku finansowego, a do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) trafiły dokumenty potrzebne do oceny projektu realizacji OMT. W styczniu przyszłego roku do Gdańska zawita misja EBI. W pierwszej połowie przyszłego roku, po uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie realizacji projektów drogowych w formule PPP, ogłosimy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego. Dialog prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Te podmioty będą musiały wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskać najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji" - podsumował rzecznik. (PAP)

autor: Michał Boroń