MF: Polska proponuje UE ściślejszą współpracę w zwalczaniu mafii VAT


Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Przedstawiciele administracji podatkowej państw Unii Europejskiej, uczestniczący w spotkaniu w Ministerstwie Finansów (MF) zgodzili się co do konieczności pogłębienia współpracy międzypaństwowej, szczególnie w zakresie transferu wiedzy i technologii służącej wykrywaniu mafii VAT, poinformował resort finansów.
Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy polskiego rządu, dotyczyło pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych. Wzięło w nim udział 21 przedstawicieli państw UE. Spotkanie stanowiło kolejny etap zacieśniania współpracy między krajami UE w zakresie poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych, zainicjowanego latem 2019 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego.
"Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 21 państw UE którzy przyjęli zaproszenie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i wzięli udział w debacie na temat polskiej inicjatywy" - czytamy w komunikacie.
"By skutecznie i całkowicie ograniczyć luki VAT w państwach UE i efektywnie zwalczać międzynarodową przestępczość podatkową, potrzebna jest pogłębiona współpraca pomiędzy państwami UE. Procesy dziejące się na poziomie Unii Europejskiej wymagają uzupełnienia i poszerzenia na szczeblu międzypaństwowym. Jeśli będziemy o tym mówić jednym głosem, nasz wspólny wysiłek przyniesie konkretne i pozytywne efekty, zarówno dla poszczególnych państw jak i dla całej UE. Pamiętajmy, że stabilne wpływy z podatku VAT są niezwykle ważnym czynnikiem dla budżetu UE. W Polsce, dzięki wielu zmianom i ciężkiej pracy wielu ludzi, już się to udaje, a pieniądze z uszczelniania sytemu podatkowe zasilają m.in. programy prospołeczne" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.
Rozmowom z przedstawicielami państw UE przewodniczył wiceminister finansów Jan Sarnowski, który przedstawił główne założenia inicjatywy. Składa się ona z następujących obszarów: współpracy administracyjnej, wymiany wiedzy, doświadczeń, nowych technologii oraz informacji podatkowych w dziedzinie VAT.
"Kluczem do Europy wolnej od mafii VAT jest dostęp wszystkich państw do najnowszych technologii służących do wykrywania przestępstw podatkowych. Powstają one nie na szczeblu Unii Europejskiej a w poszczególnych państwach - we Francji, w Hiszpanii, w Chorwacji a od niedawna - również w Polsce. Polska chce zachęcić państwa UE do tego, by pomagały sobie nawzajem w ich wdrażaniu"- podkreślił Sarnowski.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali rozwiązania, które przyczyniły się do skutecznego i szybkiego ograniczenia luki VAT w Polsce w ostatnich latach oraz zadeklarowali gotowość do dzielenia się tymi rozwiązaniami z innymi państwami członkowskimi. Polska oferta dotyczy m. in. analiz big data (analizator plików JPK i pionierski w skali Europy analizator przepływów finansowych STIR), monitoringu transportu towarów (SENT) oraz innowacyjnych ścieżek pozyskiwania przez Ministerstwo Finansów nowych technologii, w tym w przez rządowym program GovTech Polska, podał też resort.
"Polska oferta zacieśnienia współpracy administracyjnej spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli państw członkowskich, którzy wyrazili chęć kontynuowania prac nad stworzeniem szybkiej ścieżki wymiany wiedzy i technologii służących efektywnemu zwalczaniu nadużyć związanych z podatkiem VAT w Unii Europejskiej" - podsumowano w komunikacie.
(ISBnews)