Z rezultatów ankiety wynika ponadto, że z 11 do 16 proc. wzrósł odsetek osób, które umniejszają skalę Zagłady Żydów.

Odnotowano także utrzymujące się zjawisko wystawiania przychylnych ocen przywódcy faszystowskich Włoch Benito Mussoliniemu. Prawie 20 proc. Włochów twierdzi, że był on "wielkim liderem, który tylko popełnił pewne błędy" - podkreśla się w analizie wyników.

Blisko 13 proc. uczestników sondażu wyraziło opinię, że "wielu Włochów to faszyści". 14 proc. wskazuje zaś, że ich rodacy nie są faszystami, ale "lubią silne osobowości".

Ponad 61 proc. Włochów oceniło, że ostatnie przypadki antysemityzmu w ich kraju to odizolowane przypadki, które nie wskazują, że istnieje problem z tym związany.

Jednocześnie 60 proc. mieszkańców Italii jest zdania, że do aktów antysemickich dochodzi w konsekwencji szerzącego się języka nienawiści i rasizmu.

>>> Czytaj też: Włochy siedzą na bombie? Dług sięgający 135 proc. PKB może jeszcze wzrosnąć