Ulma miała wstępnie 16,28 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowała 16,28 mln zł mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. według wstępnych danych wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wynik EBITDA sięgnął 31,52 mln zł wobec 24,23 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Łączne przychody skonsolidowane wyniosły 65,07 mln zł wobec 58,85 mln zł rok wcześniej, w tym:

- w segmencie "obsługi budów": 57,24 mln zł wobec 51,28 mln zł rok wcześniej,

- w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych": 7,83 mln zł wobec 7,57 mln zł rok wcześniej.

W całym 2019 r. spółka odnotowała wstępnie 46,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 47 mln zł rok wcześniej przy przychodach wysokości 229,37 zł wobec 223,72 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2019 charakteryzował się istotnym spadkiem podaży nowych kontraktów budowlanych w sektorze inżynieryjnym w Polsce. Zjawisko to wpłynęło negatywnie na kondycję najbardziej istotnego dla emitenta segmentu 'budowy mostów i wiaduktów'. Z drugiej zaś strony, kontynuowana w 2019 roku dobra kondycja segmentu kubaturowego w Polsce, który de facto odnotował przyrosty w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, nie była w stanie pokryć luki pochodzącej z segmentu 'budowy mostów i wiaduktów'. W rezultacie, w analizowanym okresie 2019 roku emitent odnotował spadek przychodów ze sprzedaży z podstawowego segmentu swojej działalności jakim jest 'obsługa budów'" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie podkreślono, że konsekwentna realizacja polityki handlowej w segmencie sprzedaży materiałów budowlanych w Polsce oraz na rynkach eksportowych pozwoliła z nawiązką pokryć lukę pochodzącą z segmentu obsługi budów, dzięki czemu Ulma Construccion Polska odnotowała przyrost wyników finansowych na poziomie EBITDA w stosunku do poziomów odnotowanych w analogicznym okresie 2018 roku.

"Zarząd grupy kapitałowej informuje, że ww. wyniki wstępne zgodne są z ogólnymi celami przyjętymi w grupie kapitałowej na rok 2019, które zakładały m.in. wzmocnienie działań handlowych na wszystkich rynkach działalności grupy kapitałowej, aby sprostać odnotowanemu rosnącemu popytowi rynkowemu" - czytamy dalej.

Ulma Construccion Polska planuje publikację skonsolidowanego raportu za 2019 r. na 24 marca 2020 r.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)