Oferta konsorcjum ZUE warta 69 mln zł wybrana na prace w Gorzowie Wlkp.


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum ZUE (lider) i FDO (partner) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I" w ramach zadania pn. "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.", podało ZUE. Wartość oferty wynosi 69 mln zł.
"Zamawiający: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty: 56,1 mln zł, z czego 95% przypada dla spółki. Wartość brutto złożonej przez konsorcjum oferty: 69 mln zł. Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996,2 mln zł w 2019 r. (wg wstępnych danych).
(ISBnews)