Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii. Będą to m.in. projekty poświęcone ochronie przyrody, w tym lepszemu zarządzaniu obszarami chronionymi Natura 2000, poprawie jakości wody, gospodarce odpadami, redukcji zanieczyszczenia powietrza czy działaniom na rzecz lepszego przystosowania się do zmiany klimatu.

"Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę jakości życia i dobrobytu naszych obywateli, a jednocześnie ma chronić przyrodę i klimat. Projekty programu LIFE od lat odgrywają ważną rolę i wywierają ogromny wpływ w regionach, w których są realizowane. Ogłoszona dzisiaj inwestycja w wysokości 100 mln euro pomoże chronić cenne siedliska przyrodnicze, zapewnić czystość powietrza oraz zmniejszyć zanieczyszczenie w wielu jeziorach i rzekach Europy" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Unijni urzędnicy zapowiadają, że te projekty w ramach LIFE przyczyniają się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz planów osiągnięcia w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Reklama

Istniejący od 1992 roku program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Dotychczas umożliwił dofinansowanie ponad 5400 projektów w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Aktualnie trwa realizacja ok. 1100 kolejnych projektów.

LIFE wprowadzono w 2014 roku, aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu najważniejszych unijnych przepisów w dziedzinie środowiska, ochrony przyrody i klimatu. Budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro; w budżecie unijnym na lata 2021–2027 KE proponuje zwiększenie środków o prawie 60 proc.

>>> Czytaj też: Sposób na neutralność klimatyczną do 2050 roku? Elektryfikacja europejskich fabryk