Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Mercor odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2019/2020 wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,44 mln zł w III kw. r.fin. 2019/2020 wobec 103,36 mln zł rok wcześniej.

"Najwyższe wzrosty sprzedaży grupa odnotowała na rynku rosyjskim i węgierskim, natomiast na rynku polskim, hiszpańskim jak również czeskim i słowackim odnotowane zostały spadki wartości przychodów ze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł w trzecim kwartale 12 577 tys. zł w porównaniu do 14 294 tys. zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 12%. Zysk na działalności operacyjnej za ten okres wyniósł 10 002 tys. zł co oznacza spadek o 14% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Z kolei zysk netto, jaki w kwartale wypracowała Grupa Mercor na działalności kontynuowanej wyniósł 7 147 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on 7 868 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. r.fin. 2019/2020 spółka miała 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 294,44 mln zł w porównaniu z 278,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.fin. 2019/2020 wyniósł 11,73 mln zł wobec 11,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)