Jak zaznaczyła w czwartkowym komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 29 – tyle samo co przed rokiem i o 31 proc. mniej w skali miesiąca.

"W styczniu upadłość ogłosiły 62 firmy, a więc o 59 proc. więcej w porównaniu z grudniem i o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej" - napisano. Dodano, żeliczba postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych sięgnęła 91, czyli była o 12,3 proc. większa niż miesiąc wcześniej (81) i 2,2 proc. mniejsza niż przed rokiem (93).

Według ekspertów Korporacji, choć grudzień przyniósł jeszcze spadek produkcji budowlano-montażowej, to w styczniu nastąpiło już odbicie – była ona wyższa o 6,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2019 roku. "Spadek dotknął jedynie przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków (o 4,0 proc.). Jednak biorąc pod uwagę dużą liczbę pozwoleń na budowę, można się spodziewać dalszej poprawy sytuacji w branży" - ocenili. Podali, że indeks upadłości spadł budownictwie do 1,23 proc. z 1,41 proc. miesiąc wcześniej.

W handlu indeks upadłości obniżył się do 0,86 proc. z 0,88 proc. w grudniu, podczas gdy rok temu wynosił 1,01 proc. Poprawa, jak podało KUKE, nastąpiła też w przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji – w styczniu wyniósł on 0,33 proc. wobec 0,35 proc. miesiąc wcześniej i 0,43 proc. przed rokiem.

Na podwyższonym poziomie indeks utrzymuje się natomiast w transporcie i logistyce – w styczniu wzrósł do 0,75 proc. z 0,72 proc. miesiąc wcześniej (rok temu wynosił 0,65 proc.). "Poważnym ryzykiem dla branży jest ewentualne osłabienie koniunktury w Europie w wyniku epidemii koronawirusa i wprowadzanych utrudnień w ruchu w celu powstrzymania jego ekspansji" - oceniło KUKE. Wzrost indeksu upadłości zanotowano też w usługach - wzrósł on z 0,78 do 0,80 proc.; rok temu wynosił 1,01 proc.

Według ekspertów KUKE sytuacja w polskim przemyśle wydaje się stabilna. "Indeks upadłości spadł w styczniu do 0,57 proc. z 0,58 proc. miesiąc wcześniej (przed rokiem wynosił 0,87 proc.)" - wskazali.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) to polska firma, której akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,3 proc.) i Bank Gospodarstwa Krajowego (36,7 proc.). Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.(PAP)

autor: Magdalena Jarco