"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego, postanowieniami z dnia 28 lutego 2020 r. :

  • odwołał z dniem 29 lutego 2020 r. ze stanowiska członka zarządu Narodowego Banku Polskiego Teresę Czerwińską,
  • powołał z dniem 8 marca 2020 r. na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Martę Kightley;
  • powołał z dniem 1 marca 2020 r. na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego Piotra Pogonowskiego" - czytamy w informacji.

Teresa Czerwińska została powołana na wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i członka Komitetu Zarządzającego i obowiązki będzie pełniła od 1 marca br.

>>> Polecamy: Bank Pekao podał wyniki finansowe. Miał 684,39 mln zł zysku netto w IV kwartale