Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Zarząd BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I banku zysku jednostkowego wysokości 107 290 717,58 zł oraz zysku skonsolidowanego w kwocie 113 242 422,00 zł, wypracowanych w IV kw. 2019 r, podał bank.

"Zarząd BNP Paribas Bank Polska informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I banku zysku jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 107 290 717,58 zł oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I banku na poziomie skonsolidowanym zysku skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 113 242 422,00 zł" - czytamy w komunikacie.

"Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w czwartym kwartale 2019 r." - podano także.

Bank wskazał, że zaliczenie zysku netto czwartego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 banku pozwoli na poprawę jednostkowych i skonsolidowanych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I) i współczynników kapitału Tier I o 0,14 pkt proc oraz łącznego jednostkowego i skonsolidowanego współczynnika kapitałowego o 0,13 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 grudnia 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)