Grupa Torpol ma portfel zamówień na ok. 3,09 mld zł (bez udziału konsorcjantów)Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Grupa Torpol realizuje rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ok. 3,09 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku.

"Grupa należycie realizuje rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ok. 3,09 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów). Posiadany portfel zamówień grupa realizuje z długoterminową marżą na sprzedaży brutto na poziomie 5% i jest przygotowana do pozyskiwania i realizacji kolejnych zamówień" - czytamy w raporcie rocznym.

Konsekwentnie rozwijana jest również działalność operacyjna spółki TOG, która stopniowo usamodzielnia się i umacnia swoją pozycję w sektorze oil&gas zwiększając skalę działalności. Na uwagę zasługuje osiągnięcie pozytywnego wyniku netto drugi rok z rzędu oraz zbudowanie rekordowego portfela zamówień o wartości 73,5 mln zł netto, podano także.

"Średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy z posiadanego portfela zamówień w Grupie (nie uwzględniając działalności zaniechanej) wynosi 4,7% na koniec 2019 wobec 5,45% na koniec 2018 roku, natomiast w spółce średnia marża na sprzedaży brutto portfela zamówień w okresie sprawozdawczym wyniosła odpowiednio 4,5% wobec 5,18% w 2018 roku. Nieznaczne wyższy poziom marży na sprzedaży brutto wygenerowanej przez grupę w porównaniu do spółki wynika z rentowności działalności realizowanej przez TOG, która ze względu na swój niszowy, technologiczny charakter, potrafi generować wyższą rentowność niż ta możliwa do uzyskania na rynku kolejowym" - czytamy dalej.

Mimo tych trudnych warunków, zarząd Torpolu ocenia sytuację ekonomiczno-finansową spółki jako dobrą.

"Najistotniejszym osiągnięciem jest zdecydowane poprawienie i ustabilizowanie płynności finansowej grupy. W tych okolicznościach grupa wygenerowała historycznie wysoką sprzedaż na poziomie ponad 1,6 mld zł dzięki sprawnej i terminowej realizacji robót o wymaganej jakości. Ponadto grupa zakontraktowała i zabezpieczyła poziom cen ponad 90% kluczowych materiałów i surowców, dzięki czemu w istotnej części ograniczyła ryzyko wzrostu cen podstawowych materiałów, co powinno mieć pozytywny wpływ na rentowność portfela w 2020 roku" - napisano w raporcie.

Aktualnie wysiłki spółki skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności projektów w ramach kontraktacji oraz odpowiedniego zaplecza finansowego pod zapotrzebowanie wynikające z ich realizacji, podano także.

Ponadto kontynuowano proces optymalizacji struktury kapitałowej grupy. Proces ten przebiegł zgodnie z założeniami Torpolu, podkreślono również w raporcie. 15 listopada 2019 roku właściwy sąd w Norwegii zakończył procedurę likwidacji Torpol Norge AS, z kolei po okresie sprawozdawczym wykreślono spółkę Afta sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców. Ostatnim etapem optymalizacji jest likwidacja spółki zależnej w Chorwacji, która powinna zostać zakończona w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)