Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w Małopolsce oraz odcinek Modlin – Czosnów na Mazowszu.

"S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Polski. Bezpieczna i wygodna droga ekspresowa połączy porty Trójmiasta z południem naszego kraju, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionów położonych wzdłuż tej trasy" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Resort poinformował, że droga ekspresowa S7 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie o nawierzchni cementowej, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Na tym fragmencie powstaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie i dwa miejsca obsługi podróżnych. Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych

Dodano, że finansowanie małopolskiego odcinka trasy S7 zwiększono o 68 mln zł. Fragment ten zbuduje firma Intercor kosztem 752,9 mln zł i z terminem realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy.

W komunikacie poinformowano też, że zwiększenie wartości realizowanej inwestycji na drodze S7, na odcinku Modlin – Czosnów o 98,4 mln zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, w ramach którego oferty wykonawców przekroczyły kosztorys inwestora. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7-km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski