ZUE i PKP PLK liczą na ugodę ws. rozwiązanej umowy na linię Łódź - Zduńska Wola


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - ZUE liczy, że osiągnie porozumienie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) ws. kontraktu na prace na linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola, który wypowiedziało 17 marca, poinformowała ISBnews dyrektor Biura Zarządu Karolina Wiłkojć-Żesławska. PKP PLK w swoim stanowisku poinformowały, że należności wskazane przez ZUE (powód odstąpienia od umowy) będą uregulowane w najbliższych dniach.
"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w kontakcie z ZUE. W ramach współpracy są wyjaśniane kwestie płatności. PLK 99% płatności realizuje na bieżąco. Także sprawa wskazanych przez ZUE należności będzie uregulowana w najbliższych dniach" - napisał rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec w komentarzu dla ISBnews.
Natomiast spółka poinformowała, że w okresie wypowiedzenia z pełnym zaangażowaniem prowadzi prace na kontrakcie i liczy, że w tym czasie osiągnie porozumienie.
"Okres wypowiedzenia kontraktu upływa po 14 dniach [31 marca]. Spółka zatem prowadzi prace na kontrakcie normalnie, pełnym potencjałem i zgodnie z umową. Wspólnie z PKP PLK podjęliśmy rozmowy i widzimy szanse na pozytywny dialog w celu wypracowania całościowego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji, opartego na partnerstwie, literze kontraktu i poszanowaniu słusznych interesów obu stron. Mamy nadzieję, że zadeklarowana przez strony gotowość do uzgodnienia dzielących je kwestii kontraktowych umożliwi osiągnięcie ugody w okresie wypowiedzenia kontraktu i dalszą realizację inwestycji" - napisała Wiłkojć-Żesławska w komentarzu dla ISBnews.
17 marca ZUE podało, że złożyło oświadczenie o odstąpieniu od całej reszty niespełnionego świadczenia (całej pozostałej części niezrealizowanych prac i robót budowlanych) wynikających z umowy na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola". Kontrakt został zawarty w marcu 2017 r. Jego wartość to 345,6 mln zł brutto. Znajduje się w zaawansowanej fazie robót budowlanych.
ZUE wskazało, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Powodem odstąpienia od umowy było - zgodnie z informacją ZUE - niewywiązywanie się przez zamawiającego z obowiązków umownych, tj. przede wszystkim z obowiązku zapłaty bezspornego, wymagalnego wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł objętej fakturą VAT wystawioną 19 grudnia 2019 r. Termin płatności przedmiotowej faktury upłynął 20 stycznia 2020 r. Dodatkowy termin na płatność należnego wynagrodzenia wynikający z umowy (42 dni), który rozpoczął swój bieg 21 stycznia 2020 roku, upłynął 3 marca 2020 r.
ZUE informowało, że na 17 marca łączna kwota wszystkich przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla zamawiającego kontraktach kolejowych (dotyczących powyższej umowy oraz dwóch innych kontraktów) przekroczyła 20 mln zł. Podkreśliło, że opóźnienia w płatności środków należnych i wymagalnych na rzecz spółki utrudniają realizację kontraktów i nie powstały one w związku z pandemią COVID - 19, lecz wcześniej. W zaistniałej sytuacji spółka skorzystała z prawa do rozwiązania umowy. Jednocześnie spółka wezwała zamawiającego do uregulowania zaległości z pozostałych kontraktów kolejowych i podkreśliła, że jej intencją jest ich dalsza należyta i terminowa realizacja.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.
Tomasz Chaberko
(ISBnews)