Mo-Bruk miał 40,09 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk odnotował 40,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 20,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
W 2019 roku Mo-Bruk podwoił skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 40,1 mln zł, a także wypracował 130,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i odnotował 56,3 mln zł wyniku EBITDA, to jest odpowiednio: 41 i 74% więcej niż w 2018 roku. Motorem napędowym rekordowych wyników było pozyskanie przez grupę Mo-Bruk nowych kontrahentów, wsparte dyscypliną kosztową, co w kontekście ograniczenia szarej strefy skutkowało konkurencyjnymi cenami, poinformowano.
"Zaprezentowane wyniki w sposób niezbity dowodzą słuszności obranego kierunku rozwoju grupy kapitałowej Mo-Bruk. Kolejny raz
udowodniliśmy, że posiadany know-how uzupełniony unikalnym na rodzimym rynku doświadczeniem oraz znaczącymi inwestycjami są gwarantem zapewniającym stabilność działalności grupy" - powiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.
Dobra sytuacja ekonomiczna grupy zaowocowała wypłatą, kolejnej transzy dywidendy z zysku lat ubiegłych (3,51 zł na akcję). Dzień jej wypłaty przypada 19 marca 2020 r. Decyzję w sprawie podziału zysku za 2019 rok, uwzględniając bardzo dobrą kondycję grupy, zarząd ma
podjąć w najbliższych tygodniach, zapowiedziano.
"Grupa Mo-Bruk zbiera owoce nie tylko ciężkiej pracy, ale i udanych inwestycji. Przypomnę, że w ostatniej dekadzie przeznaczyliśmy na rozwój blisko 200 mln zł, budując linie do przetwarzania odpadów i opracowując własne technologie, które poprawiły efektywność oraz zwiększyły nasze moce przerobowe. Tym samym jesteśmy w stanie podnieść wolumen przetwarzanych odpadów, pozytywnie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku" - dodał Mokrzycki.
"Przez najbliższe kilka lat czeka nas okres intensywnego wzrostu. Wpływ na to będą mieć zmiany otoczenia prawnego oraz rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Chcę również podkreślić zdecydowane działania organów ścigania, które przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy, co skutkuje kierowaniem coraz większych ilości powstających odpadów do legalnie działających instalacji służących do ich przetwarzania" - podsumował.

Zysk operacyjny wyniósł 50,19 mln zł wobec 26,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,57 mln zł w 2019 r. wobec 92,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 39,4 mln zł wobec 19,37 mln zł zysku rok wcześniej.
Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 92,67 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)