Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował, że nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2019 r., podała spółka.
"Decyzja spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest:
- ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi;
- ograniczeniami umownymi zapisanymi w umowach dotyczących finansowania spółki […], zgodnie z którymi w przypadku dokonania wypłat z JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację dywidendy spółka zobowiązana jest do nierekomendowania wypłaty dywidendy z jej zysku; oraz
- potrzebami kapitałowymi JSW" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z polityką dywidendową intencją zarządu JSW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które zarząd uzna za istotne i które będą miały wpływ na dostosowanie jej do tych czynników, przypomniano.
W lipcu 2019 r. akcjonariusze JSW zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co dało wypłatę 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1 162 936 856,05 zł na kapitał zapasowy, wobec propozycji zarządu przeznaczenia tej kwoty na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania programu inwestycyjnego JSW.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)