"Rada Nadzorcza PGZ S.A. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ S.A., powołując na nie Andrzeja Kensboka. Organ nadzorczy zakończył również postępowania na stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu PGZ S.A., którymi odpowiednio zostali Michał Pietrzyk oraz Hubert Stępniewicz" - napisano w komunikacie departament komunikacji i marketingu PGZ przesłanym PAP.

Spółka poinformowała, że zgodnie z jej statutem, Rada Nadzorcza PGZ skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii na temat zaproponowanych kandydatur, a Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował decyzję Rady Nadzorczej PGZ.

W informacji o nowych członkach zarządu poinformowano, że Andrzej Kensbok ma "wieloletnie doświadczenie poparte pracą w polskich i międzynarodowych korporacjach, firmach produkcyjnych i konsultingowych". Dodano, że "prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą". Był m.in. wiceprezesem PepsiCo w Europie Wschodniej., konsultantem w firmie doradczej Bain&Company i dyrektorem Fabryki Wedla w Płońsku.

Od marca 2017 do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialnego za grupę kapitałową i finanse. Od lipca 2019 r. był dyrektorem zarządzającym ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2018-2020 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej PKP S.A. Jest absolwentem filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji.

Michał Pietrzyk - poinformowano - od 1995 r. związany był z sektorem bankowym. W 2003 r. rozpoczął pracę w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG), początkowo na stanowisku kierownika Działu Skarbu, następnie zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomicznego i dyrektora Departamentu Ekonomicznego. Od 31 grudnia 2016 roku do 9 stycznia 2020 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Finansowych. Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada tytuł CFA.

Hubert Stępniewicz - jak podano - jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Zarządzał spółką Hygienika SA., która po reorganizacji została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także pełnił funkcję prezesa Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, gdzie wdrożył program rozwoju, zakończony sprzedażą spółki inwestorowi branżowemu.

W ostatnim czasie pełnił funkcję prezesa zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za opracowanie i skuteczne wdrożenie programu restrukturyzacji opartego na optymalizacji procesów produkcji, logistyki i projektowania. Stępniewicz jest m.in. absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku finanse i bankowość.

Na początku lutego PGZ poinformowała, że ze stanowiska prezesa zarządu został odwołany Witold Słowik, a do pełnienia tej funkcji Rada Nadzorcza oddelegowała ze swojego grona Andrzeja Kensboka. Rada odwołała wtedy także członków zarządu Michała Kuczmierowskiego i Radosława Łabędzkiego-Domagalskiego. W skład Rady Nadzorczej PGZ S.A. został powołany Michał Pietrzyk, którego oddelegowano do zarządu spółki. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska prezesa oraz wiceprezesa i członków zarządu PGZ.

Na PGZ składa się ponad 50 spółek, w tym zakłady produkujące uzbrojenie, amunicję i sprzęt dla wojska oraz zakłady remontowe pracujące na potrzeby armii. Łącznie z udziałami mniejszościowymi PGZ ma udziały w ponad 100 spółkach. 40 spółek podlega konsolidacji i tworzy Grupę Kapitałową PGZ. Według przedstawionej w ubiegłym tygodniu prognozy skonsolidowany wynik netto Grupy za ubiegły rok wyniesie co najmniej 100 mln zł; 36 spółek zakończy rok 2019 r. z dodatnim wynikiem, 23 spółki – z wynikiem lepszym niż rok wcześniej.(PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk