Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Wittchen odnotował 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 36,53 mln zł wobec 38,07 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,54 mln zł w 2019 r. wobec 245,09 mln zł rok wcześniej.
"Rok 2019, w którym zrealizowaliśmy 285 mln zł przychodów, był kolejnym okresem rozwoju naszej grupy mającym na celu poszerzanie dostępności naszych produktów w oparciu o strategię rozwoju organicznego głównego segmentu, którym jest handel detaliczny. Mimo wprowadzenia dodatkowych 14 niedziel niehandlowych w porównaniu do 2018 roku, osiągnęliśmy wzrost przychodów detalicznych wynoszący 17%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, nasza sieć sprzedaży wyniosła już 109 punktów sprzedaży detalicznej, w tym 2 salony własne zlokalizowane w Czechach" - napisał prezes Jędrzej Wittchen w liście do akcjonariuszy.
"W roku 2020 w dalszym ciągu będziemy poszukiwać odpowiednich miejsc na kolejne flagowe salony naszej marki, nie tylko w Czechach, ale również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej" - dodał.
Jak podkreślił, EBITDA grupy za 2019 rok wyniosła 62,5 mln zł, a rentowność EBITDA 22%.
"Aby wspierać rozwój w kraju i za granicą oraz zoptymalizować ponoszone koszty logistyczne, zdecydowaliśmy się na rozbudowę istniejącego centrum logistycznego w Palmirach pod Warszawą, które ma przyczynić się do zwiększenia posiadanej powierzchni magazynowej o około 8 tys. m2 , powiększając ją tym samym do około 13 tys. m2" - czytamy także w liście.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 31,9 mln zł wobec 30,54 mln zł zysku rok wcześniej.
Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)