Elektrobudowa: Enea Operator odstąpił od umów na ok. 53 mln zł netto


Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator pisma zawierające odstąpienia od umów o wartości ok. 53 mln zł wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz Enea Operator., podała Elektrobudowa.
"Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umów, od których odstąpiła Enea Operator wynosi netto ok. 53 mln zł, natomiast wartość prac zrealizowanych przez emitenta obejmuje łącznie 16,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.
"Otrzymane w dniu dzisiejszym noty obciążeniowe z tytułu naliczenia kar umownych w łącznej wysokości ok. 12,7 mln zł oraz odstąpienia od umów dotyczą zadań inwestycyjnych wskazanych w ww. raporcie bieżącym z wyłączeniem jednak kontraktu pn: "Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą" - czytamy dalej.
24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)