"Podczas procedowania ustawy +Tarcza antykryzysowa+ w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji, na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS, wprowadzone zostały zmiany dające prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z nimi można odwołać członka rady nie tylko z powodu stwierdzenia kłamstwa lustracyjnego, ale praktycznie każdego innego, jaki Premier uzna za właściwy. Nowelizacja daje mu w tym zakresie całkowitą dowolność" - napisał w niedzielę w liście do prezydenta Andrzeja Dudy przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i wiceprzewodniczący RDS Piotr Duda.

Według szefa Solidarności "to rażące naruszenie autonomii partnerów społecznych i nieuprawniona ingerencja w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla Prezydenta RP". Ponadto - czytamy w liście - "łamie dotychczasową równowagę stron, która stanowi istotę funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, nad którą Pan Prezydent sprawuje osobisty patronat".

"Zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu NSZZ „Solidarność”, inicjatora i współtwórcy Rady Dialogu Społecznego, o jednoznaczne stanowisko i osobistą interwencję dla bezzwłocznego wycofania wprowadzonych do „Tarczy antykryzysowej” zmian naruszających autonomię partnerów społecznych w RDS.

Sejm w sobotę nad ranem po całonocnych głosowaniach przyjął trzy ustawy wchodzące w skład tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do dotyczącej koronawirusa specustawy znalazła się też poprawka do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.

W poniedziałek nad trzema ustawami wchodzącymi w skład tzw. tarczy antykryzysowej, ma debatować Senat.(PAP)

Planujemy kontynuację tematu.

autor: Marzena Kozłowska