Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu marcowe wskaźniki koniunktury PMI Chin oraz dane z amerykańskiej gospodarki dotyczące indeksów ISM koniunktury w przemyśle (oczekiwany spadek rzędu 5 pkt.) i usługach (oczekiwany ponad 10-pkt. Spadek) znajdą się w centrum zainteresowania, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Niezmiennie dane dotyczące liczby zachorowań w Europie i w USA będą kluczowe dla średniookresowych prognoz gospodarczych.
"Póki co, podtrzymujemy założenia, że w USA dynamika PKB w 2020 r. ukształtuje się na poziomie ok. 0%, w strefie euro (-3,0)% r/r, a w Chinach ok. 2% r/r. Przy założeniu stopniowej normalizacji sytuacji w gospodarce krajowej (usług na rynku wewnętrznym) w trakcie II kw. W tych warunkach zakładamy, że dynamika wzrostu PKB w Polsce w okolicach 0% r/r. Niemniej dotychczasowy rozwój pandemii, póki co brak jednoznacznych sygnałów poprawy sytuacji w Europie, przy przyspieszającej liczbie zachorowań w USA i wprowadzanych nowych / przedłużanych dotychczasowych restrykcjach, skutkuje wzrostem ryzyka kolejnych korekt w dół powyższych prognoz" - czytamy w raporcie.
W tym tygodniu jest przewidziana publikacja odczyt marcowego PMI w Polsce.
(ISBnews)