Trakcja PRKiI podjęła działania, które obniżą koszty o ok. 1,8 mln zł na miesiącWarszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI, mając na uwadze trwającą epidemię COVID-19, podejmuje działania (łącznie nazwane pakietem antykryzysowym), mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pracowników polegające m.in. na zmianach w organizacji pracy i wprowadzeniu procedur mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań, podała spółka. Szacuje ona, że w obszarze finansowym podjęte działania pozwolą na oszczędności rzędu 1,8 mln zł miesięcznie.

"Mając na uwadze powyższe oraz ochronę miejsc pracy - w dniu 6 kwietnia 2020 r. zarząd podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi na mocy, którego począwszy od 6 kwietnia 2020 r. obniżeniu o 10% uległ wymiar czasu pracy, a w konsekwencji proporcjonalnie wynagrodzenie pracowników wynagradzanych według stawki miesięcznej. Wskazana obniżka wymiaru czasu pracy dotyczy głównie pracowników umysłowych, co pozwoli jednocześnie zachować potencjał realizacyjny na kontraktach. Porozumienie obowiązuje czasowo do 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Dziesięcioprocentowa obniżka wynagrodzeń obejmie również członków zarządu, rady nadzorczej, a także osób współpracujących na podstawie samozatrudnienia oraz zleceniobiorców, dodano.

Dodatkowo postanowiono, między innymi o czasowym zawieszeniu wypłaty premii i nagród, dodatków oraz odpraw emerytalno-rentowych, ograniczeniu godzin nadliczbowych oraz wprowadzono ograniczenia związane z korzystaniem z samochodów służbowych. Ponadto obniżony o 25% zostanie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

"Spółka szacuje, że podjęte działania pozwolą na oszczędności rzędu 1,8 mln zł miesięcznie" - podsumowano.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)