Alior Bank dostosował swoją ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego i ułatwił swoim klientom z segmentu mikro, małych i średnich firm ubieganie się o kredyty i pożyczki wspierane przez programy BGK. Zmiany te dotyczą także pożyczek i kredytów udzielanych przez Alior Bank ze środków unijnych– Żeby minimalizować straty gospodarcze spowodowane pandemią, należy chronić nie tylko klientów indywidualnych, lecz także biznes. My wiemy, z jakimi problemami finansowymi na co dzień borykają się nasi klienci przedsiębiorcy. Dzięki aktywnemu wykorzystywaniu narzędzi tzw. tarczy antykryzysowej jesteśmy w stanie wesprzeć ich w tak trudnej sytuacji. Jesteśmy ich partnerami na dobre i na złe – mówi prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Nowe, lepsze zasady gwarancji

Reklama
Alior Bank od lat wspiera przedsiębiorców. – Zdajemy sobie sprawę, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na kondycję polskich firm jest ich płynność finansowa, decydująca o możliwości inwestowania, utrzymania pracowników oraz rozwijania działalności. Gwarancje ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego i są skutecznym wsparciem finansowania mikro, małych i średnich firm – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.
Klienci Alior Banku mogą już korzystać z kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis na nowych, korzystniejszych zasadach. Gwarancja może teraz objąć aż 80 proc. kwoty kredytu (dotychczas było to maksymalnie 60 proc. kredytu). Zwiększenie wartości gwarancji dotyczy nowego kredytowania, odnowienia finansowania, w tym z podwyższeniem jego kwoty. Maksymalna wartość gwarancji może wynieść 3,5 mln zł. Z 27 do 39 miesięcy wydłużony został okres obowiązywania gwarancji zabezpieczającej kredyt obrotowy. Bank Gospodarstwa Krajowego zrezygnował również z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji. Co ważne, brak tej opłaty dotyczy również wszystkich wcześniej udzielonych gwarancji de minimis.
– Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży gwarancji de minimis. Od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. bank udzielił 46 tys. takich zabezpieczeń na łączną kwotę 10 mld zł, wspierając tym samym polską przedsiębiorczość. Nowe, korzystniejsze warunki gwarancji będą obowiązywały do końca 2020 r. – dodaje Aleksandra Podobińska-Durka.

Wsparcie przy kredytach obrotowych

Korzystniejsze są teraz także zasady korzystania z bezpłatnej gwarancji Biznesmax dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczas mogły nią być obejmowane jedynie kredyty inwestycyjne. Dzięki decyzji BGK w kolejnych tygodniach klienci Alior Banku z segmentu MSP będą mogli uzyskać odnawialny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zabezpieczony tą gwarancją.
Gwarancja Bizmesmax obejmuje 80 proc. wartości kredytu i jest udzielana przez BGK z wykorzystaniem funduszy unijnych z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. Uzyskanie kredytu obrotowego – podobnie jak kredytu inwestycyjnego – umożliwia klientowi skorzystanie z dopłaty do odsetek. Po spłacie kredytu przedsiębiorca może uzyskać zwrot odsetek zapłaconych w okresie trzech lat, do poziomu 5 proc. stawki rocznej.
Korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw są zmiany wprowadzone przez BGK w popularnym wśród klientów Alior Banku kredycie na innowacje technologiczne – udzielany jest on w ramach programu Inteligentny Rozwój. Wydłużono kilka istotnych terminów. Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, czyli premię technologiczną, do 24 czerwca 2020 r. Czas na podpisanie umowy z bankiem o kredyt technologiczny wynosi teraz 60, a nie 30 dni. Dokumenty środowiskowe oraz pozwolenia na budowę można dostarczyć w ciągu 12 miesięcy.

Dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Istotne zmiany zostały wprowadzone także w ofercie pożyczki termomodernizacyjnej. Umożliwia ona spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z województw dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego modernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Alior Bank proponuje klientom dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki oraz czteromiesięczne odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Pomoc dla średnich i dużych firm

– W najbliższym czasie z kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK będą mogły także korzystać duże przedsiębiorstwa. BGK uruchamia gwarancję dla średnich i dużych firm – dodaje Aleksandra Podobińska-Durka z Alior Banku
Będzie ona udzielana na zabezpieczenie kredytów obrotowych, zapewniających płynność finansową przedsiębiorstw. Przeznaczona będzie dla tych przedsiębiorców, których sytuacja biznesowa pogorszyła się w związku z pandemią. Gwarancja umożliwi im zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i liniach kredytowych. Gwarancja obejmie aż 80 proc. finansowania i zabezpieczy duże kredyty. Minimalna wartość gwarancji została określona na 3,5 mln zł, a maksymalna wartość na 200 mln zł. Okres gwarancji wyniesie do 27 miesięcy.
– Chcemy odgrywać ważną rolę w transferze środków pomocowych dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa. Dlatego bardzo szybko dostosowujemy naszą ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Wciąż też dopasowujemy usługi i produkty do aktualnych potrzeb naszych klientów – mówi prezes Krzysztof Bachta.
Materiał powstał przy współpracy z Alior Bank