Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Ronson Development zrealizował trzecią i ostatnią opcję kupna dotyczącą projektu Nova Królikarnia powstającego na warszawskim Mokotowie, za cenę 9,9 mln zł, podała spółka.
"W ramach tego projektu zrealizowane i niemal w całości sprzedane zostały już etapy obejmujące w sumie 179 lokali w kameralnej zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej o łącznej powierzchni użytkowej 16 100 m2. Obecnie w budowie znajduje się 18 domów o łącznej powierzchni użytkowej 3 600 m2 oraz 77 apartamentów w willach miejskich o łącznej powierzchni użytkowej 7 800 m2" - czytamy w komunikacie.
W przygotowaniu są także kolejne etapy inwestycji zakładające budowę apartamentów i domów o łącznej powierzchni 11 000 m2.
"Mimo zawirowań w życiu społecznym i gospodarczym spowodowanych epidemią koronawirusa, wszystkie nasze projekty realizujemy bez zakłóceń, a bardzo dobra sytuacja finansowa i płynnościowa Ronson Development pozwala nam również myśleć o dalszym rozwoju. W ubiegłym tygodniu zawarliśmy przedwstępną umowę nabycia nowej działki w Poznaniu, a teraz sfinalizowaliśmy zakup ostatniego etapu projektu Nova Królikarnia w Warszawie" - powiedział prezes Ronson Development Boaz Haim, cytowany w materiale.
"Nova Królikarnia to projekt wyjątkowy nie tylko z uwagi na jego unikalną, zatopioną w zieleni lokalizację w sercu Starego Mokotowa, lecz również ze względu na jego znaczenie dla wyników finansowych spółki. Począwszy od 2018 roku, w miarę oddawania do użytku kolejnych etapów Novej Królikarni, projekt ten ma znaczący udział w przychodach i zyskach Ronson Development" - dodał.
Wiosną 2018 roku Ronson Development odkupił od Global City Holdings kilka pierwszych etapów inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą za łączną cenę 83,8 mln zł, a ponadto zawarł umowę trzech opcji nabycia pozostałych etapów za łączną cenę 78,9 mln zł. Pierwsze dwie opcje o wartości 33,9 mln zł i 35,1 mln zł zostały zrealizowane odpowiednio w kwietniu i październiku 2019 roku. Płatności zostały przy tym rozłożone na korzystne dla spółki raty. Teraz Ronson Development zrealizował trzecią i ostatnią opcję o wartości 9,9 mln zł. Spółka jednocześnie zapłaciła ostatnią ratę za opcję drugą i pełną cenę za opcję trzecią. Z całej transakcji do uregulowania pozostaje jedynie ostatnia rata za opcję pierwszą w wysokości 10 mln zł, płatna w październiku 2020 r., przypomniano.
Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)