Konsorcjum ZUE ma umowę na prace w Gorzowie Wlkp. za 69 mln zł


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Konsorcjum ZUE podpisało z miastem Gorzów Wielkopolski umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." Wartość kontraktu wynosi 56,1 mln zł netto (69 mln zł brutto). Partnerem ZUE w konsorcjum jest FDO, przy czym 95% wartości zlecenia przypada na ZUE. Termin realizacji to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podała spółka.
"Cieszymy się z podpisania kolejnej umowy w zakresie infrastruktury miejskiej. W 2019 roku aż 20% pozyskanych przez nas zadań pochodziło z tego segmentu, a naszym celem jest dalsza dywersyfikacja działalności poprzez pozyskiwanie zleceń miejskich. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa obecnie na ok. 1,9 mld zł" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.
Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta. Modernizacja obejmie przebudowę torowiska wraz z odwodnieniem, zjazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego oraz przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową. Projekt zakłada także przebudowę sieci trakcyjnej tramwajowej i oświetlenia ulicznego.
W ramach inwestycji przebudowany zostanie deptak miejski na odcinku ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Borowskiego. Zmodernizowane zostaną także ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych (m.in. zostaną one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i niedowidzących), obiekt mostowy, a także dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej, dodano.
Na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Borowskiego torowisko zostanie poprowadzone środkiem jezdni. Przy skrzyżowaniu zaplanowane zostały dodatkowe pasy jezdni do skrętu. Przystanki wyposażone w System Informacji Pasażerskiej będą miały formę antyzatok, czyli wysepek autobusowych zlokalizowanych w miejscu zwężenia jezdni i poszerzenia chodnika.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 996 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)