Według niej w skierowanym do kompetentnej w tej kwestii wiceprzewodniczącej KE Margarethe Vestager liście minister finansów Gernot Bluemel i minister gospodarki Margarete Schramboeck - oboje z kierowanej przez kanclerza Sebastiana Kurza chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) - zażądali złagodzenia biurokratycznych wymogów, co przyspieszyłoby udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom.

Postulat taki Bluemel i Schramboeck przedstawili jeszcze w poniedziałek na konferencji prasowej w Wiedniu. Według nich może on uzyskać poparcie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. KE stoi jednak na stanowisku, że przepisy dotyczące pomocy publicznej są "kamieniem węgielnym rynku unijnego" jako gwarancja uczciwej wolnej konkurencji.

List obojga ministrów podkreśla, że Austria zaprezentowała w ostatnich dniach "bardzo dużą elastyczność", wyrażając zgodę na utworzenie unijnego koronawirusowego pakietu pomocowego w kwocie ponad 500 mld euro. "Odeszliśmy w znacznym stopniu od naszych warunków wyjściowych, by umożliwić szybką implementację instrumentów pomocowych w duchu solidarności" - napisali Bluemel i Schramboeck.

W odrębnym oświadczeniu austriacki minister finansów zażądał zawieszenia unijnych przepisów na temat pomocy publicznej, gdyż "czasy kryzysu nie mogą być czasami biurokracji". Jego zdaniem to, co obowiązuje na płaszczyźnie krajowej, musi obowiązywać także na płaszczyźnie europejskiej, a kwestią aktualną jest szybkość działania. "Musimy teraz liczyć w godzinach i dniach, a nie w tygodniach" - zaznaczył Bluemel.

Minister gospodarki Schramboeck zadeklarowała "wyraźne" uznanie dla zgody UE na publiczne pełne gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale wskazała jednocześnie na konieczność podjęcia dalszych kroków. "Pandemia koronawirusa zburzyła dotychczasowy układ stosunków i dlatego nasze przepisy o pomocy publicznej w ich obecnej formie nie są wystarczającym narzędziem antykryzysowym" - oceniła.

KE zezwoliła w piątek na wprowadzanie w życie uchwalonych przez austriacki rząd gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na co Wiedeń zareagował z zadowoleniem. "Otworzyła się w ten sposób droga do szybkiego i niebiurokratycznego rozdzielania kredytów" - oświadczył wtedy Bluemel. Jak informuje środowy list obojga ministrów, w ciągu pierwszego tygodnia całej akcji wpłynęło 600 wniosków o udzielenie gwarancji na łączną sumę około 100 mln euro. (PAP)